Ağır Ceza Avukatı


AĞIR CEZA AVUKATI 


Türk yargı sisteminde ceza davaları; özel mahkemeler olmakla birlikte esas olarak Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. İstisnai suçlar olmakla birlikte genel olarak; 10 yıl ve aşağısı cezalar asliye ceza mahkemelerinde , 10 yıl ve yukarı cezalar ise ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.

Hukuk sistemimizde ağır ceza avukatı diye bir kavram olmamasına karşın; halk dilinde ağır ceza davalarına bakan avukatlara verilen isim olarak yerleşmiştir. Aslında avukatlar da ağır ceza davalarıyla sıklıkla ilgilendiği ve bu konuda tecrübe sahibi olduğu için kendilerine ağır ceza avukatı yakıştırmasını yapabiliyor. Ağır ceza davaları esasen ceza miktarları yüksek olması ve kişinin hürriyetinin bağlayıcı bir ceza alma ihtimalinin bulunmasından ötürü iyi bir ağır ceza avukatı ile bu dosyaların takibi gerekmektedir.


Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kendiliğinden oluşmuş bir kavram olan ağır ceza avukatlığı , çoğunlukla ağır ceza davalarıyla ilgilenen ve bu konularda uzman avukatlara verilen bir isimdir. Bu anlamda ağır ceza avukatı ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren ;

  • uyuşturucu ticareti 

  • cinsel istismar

  • adam öldürme

  • yağma

  • resmi belgede sahtecilik

  • irtikap

  • rüşvet

  • terör suçları gibi konular da görevlidir.


Ağır Ceza Avukatı İle Çalışmak Önemli Midir?

Ağır ceza davalarında ceza miktarlarının yüksek olması ve bilgi gerektiren son derece önemli davalar olduğu için ağır ceza avukatı ile sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Ağır ceza avukatı daha önce benzer davalara baktığı , tecrübe edindiği ve yargıtay kararlarını takip ettiği için müvekkiline bu aşamalarda yardımcı olacaktır. Ağır ceza davalarına giren suçların mutlaka iyi ağır ceza avukatı ile takip edilmesi gerekmektedir.