Hükümlüye Vasi Tayini


HÜKÜMLÜYE VASİ TAYİNİ NASIL OLMAKTADIR?


                 Hükümlü kişiye vasi tayini nasıl olacağı hususunu anlatmadan önce, hükümlü ve tutuklu kavramları nedir? Bunları tanımlamak gerekmektedir .

                 Hükümlü,  hakkında görülen davada mahkumiyet kararı verilen ve bu karar kesinleşmiş olan kişileri ifade etmektedir. Bu durumda bu kişi kısıtlanır ve bazı haklardan muaf tutulmaktadır. 

                  Tutuklu, kişi hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden ancak; tedbiren kanunun saydığı gerekçelerle tutuklanan ve yargılaması devam eden ancak kesinleşen bir mahkumiyet kararı bulunmayan kişiyi ifade eder.

                      Hükümlü bulunan kişiye vasi atanması zorunludur. Çünkü Türk Medeni Kanunun 407 maddesi : '' Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür. ''  Cezaevi yönetimi kendiliğinden kişi hakkında vasi atanması için bir dosya oluşturmak zorundadır. Daha sonra hükümlüye kimi vasisi olması hususunda talep dilekçesi alır ve bunla birlikte hükümlünün son yerleşim yer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne vasilik atanması için başvuruda bulunur. Vasi atanması talebini cezaevi yönetimi kendiliğinden yaptığı gibi hükümlünün yakınları da başvuruda bulunabilir. Cezaevi yönetiminin yaptığı vasilik başvuruları kimi zaman uzun sürebilmektedir. Bu durumda hükümlünün yakınları yine hükümlünün en son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak vasi atanması talebiyle başvurabilir. Bu durum vasi atanma sürecini de hızlandırır. Özellikle ; mahkemenin yazmış olduğu müzekkereleri elden takip yetkisi ile başvurucunun toplaması süreci daha da hızlandırır.


HÜKÜMLÜ  VEYA TUTUKLU KİŞİ AVUKAT NASIL TUTAR?

                             Yukarıda izah ettiğimiz üzere tutuklu ve hükümlü arasında farklar bulunmaktadır. Tutuklu bir kişi avukat tutmak istediğinde, noter tutuklunun bulunduğu cezaevine giderek avukat tayin etmek istediği şahsın bilgileri ile normal vekalet ilişkisini kurmuş olur. Hükümlü kişi avukat tutmak istediğinde ise artık o kişi kısıtlıdır ve avukat vekaletnamesi işlemi vasi aracılığıyla olmaktadır. Yukarıda anlattığımız usullerle Sulh Hukuk Mahkemesinden vasi atanması yapılması ile vasi hükümlü için avukat tutar ve avukat bu vekaletname ile hükümlünün dosyasını takip eder.

BENZER MAKALALER    :

  1.  Ceza Avukatı
  2.  Ağır Ceza Avukatı