KADIKÖY CEZA AVUKATI


Kadıköy Ceza Avukatı Kimdir?

             Türk yargı sistemimizde bir avukat her türlü davaya bakmaya yetkilidir. Ancak bazı avukatlar sadece bir alanda uzmanlaşarak bir yolda ilerlemektedir. Ceza avukatı da bu anlamda sadece ceza hukukunun konusuna giren davalara bakan avukatlara verilen addır. Bu anlamda toplumda ceza avukatı ve ağır ceza avukatı olarak adlandırılan iki isim ortaya çıkmıştır. Elbette; bir avukat her türlü davaya bakabilir. Ancak; ceza avukatı veya ağır ceza avukatı sadece ceza hukukunun konusuna giren davalara baktıkları ve dolayısıyla benzer mahiyette çok konu gördükleri için haliyle uzman olduğu konu hakkında daha faydalı olacaktır. Bir ceza avukatı veya ağır ceza avukatı aldığı dosya ile müvekkilinin lehine olacak en iyi yolları, stratejiyi izleyerek onun en iyi şekilde temsil etmelidir.

Kadıköy Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

               Ceza hukuku, devletin yasalarla koyduğu suçları ve bunlara uygulanacak yaptırımları konu alan bir kamu hukuku dalıdır. Bu anlamda başta anayasa, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer mevzuatlar ceza hukukunun kaynaklarını oluşturmaktadır. Ceza avukatı bu anlamda bu mevzuatları inceleyerek müvekkili lehine olan noktaları tespit eder.
Ceza avukatı, soruşturma aşamasında müvekkilin gerek kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde; gerekse sulh ceza hakimliğinde alınan sorgusunda müvekkilinin yanında bulunarak bu aşamada ona yardımcı olur. Yine ceza avukatı, kovuşturma aşamasına geçilmesi halinde mahkeme aşamalarında müvekkilinin haklarını en doğru şekilde savunarak bu süreçte yardımcı olur.
            Ceza avukatı; başta Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümler kısmında sıralanan suçlar ve bunun sonucunda Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, kolluk,savcılık ve hakimlik aşamasında olan işlemlere bakar.

Kadıköy Ceza Avukatı ile Çalışmak Neden Önemlidir?

Bir suç ihbarını alan veya suç işlendiği fark eden kolluk veya savcılık ; savcılığın kolluğa verdiği emirlerle derhal işlemlere başlar. Savcılık elde edilen deliller, şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri ve diğer delillerle birlikte suç işlediği kanısına varırsa kişi hakkında iddianame düzenler. Mahkemenin, savcının düzenlediği iddianameyi kabul etmesi ile artık kovuşturma aşamasına yani mahkeme aşamasına geçilir. Bu aşamada şüphelinin ya da mağdurun kollukta veya savcılıkta ifadesi alınır. Savcılık makamı bu aşamada şüpheliyi serbest bırakabilir, adli kontrolle serbest bırakabilir , tutuklamaya sevk edebilir. Ya da takipsizlik veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebilir. Eğer kişi adli kontrol ya da tutuklama sevk için hakimliğe çıkarılırsa sorgu hakimi burada yine şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağı hakkında karar verir. Daha sonraki aşamada iddianame kabul edilirse mahkeme aşamasına geçilir.
          İşte bu aşamaların tümünde ceza avukatı dosyayı öncelikle inceler, müvekkiliyle görüşüp karşılıklı bir yol izlenir ve en iyi yolu seçip müvekkili lehine karar almaya çalışır. Yine Türk Ceza Kanunu'nda sayılan suç tipleri ve usule ilişkin olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nu inceleyerek dosyaya müdahale edebilir. Zira her suç tipi birbirinden farklı olup buna ilişkin usuli işlemlerde farklı olabilir. Örneğin; uyuşturucu dosyalarında usulüne uygun arama veya el koyma kararı olmadan suç unsuru elde edilmişse hukuka aykırı bir delil olup hükme esas alınamaz ve kişiye ceza verilmez .Zira buna ilişkin Yargıtay kararları da mevcuttur. Ceza avukatı dosya da bu noktaları tespit edip ileri sürmelidir. Yine örneğin; hırsızlık suçunda suç unsurunun miktarının az olması halinde kişiye ceza verilemeyeceği gibi cezada da indirim sebebidir. İşte bu noktaları ceza avukatı dosya da bulup yargılamanın her aşamasında ileri sürmelidir. Bu anlamda iyi bir ceza avukatı ile bu sürecin sürdürülmesi gerekmektedir.