UYUŞTURUCU AVUKATI İSTANBUL – UYUŞTURUCU DAVALARINA BAKAN AVUKAT

UYUŞTURUCU AVUKATI – UYUŞTURUCU DAVALARINA BAKAN AVUKAT 

Uyuşturucu davaları, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve 191. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak sevk maddelerinin en sık işlendiği davalardır. Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle uyuşturucu imali, ticareti ve uyuşturucu kullanımına ilişkin suçlarda ceza miktarı ve infaz oranı artırıldığı için son derece önemli ve savunmamanın mutlaka üzerinde titiz şekilde yapılması gereken dosyalardır. Zira örneğin; Türk Ceza Kanunu’nun 188/3  Maddesi olan uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan biri, ceza verilmesi halinde 10 yıldan az olmamak üzere ceza ile karşı karşıya kalabilmektedir. Suçun okul , kışla, ibadethane, hastane  ve uyuşturucu maddesinin eroin, kokain gibi kimyasal ürünler olması ve de örgüt çerçevesinde işlenmesi halinde ceza artırılmakta ve çok yüksek miktarlarda ceza ile karşılaşma durumu söz konusudur. İnfaz kanunumuzda uyuşturucu ticareti suçunun koşullu salıverilme oranının da 3/4 olduğu hesap edildiğinde kişi uzun yıllar cezaevinde kalabilmektedir. Dolayısıyla bu dosyalarda son derece dikkatli, titiz bir çalışma yapılarak savunmanın yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde telafisi imkanız zararlar ortaya çıkabilir. 


UYUŞTURUCU AVUKATI, UYUŞTURUCU DAVALARINDA NEYE DİKKAT EDER?

 Uyuşturucu davaları , yukarıda açıkladığımız sebeplerden ötürü ,ceza miktarının fazla olması ve infazının yüksek olması, üzerinde çalışılması, savunmanın önemli olduğu dosyalardır. Örneğin; uyuşturucu ticaretinden yargılanan kişinin, dosyası incelenirken dikkat edilmesi gereken, savunma yapılırken kullanılabilecek argümanların tespit edilmesi ve ona göre gerek kanun maddesi gerekse de Yargıtay içtihatları ile desteklenerek savunma yapılması gerekir. Bu dosyalarda dikkat edilmesi gereken; öncelikle uyuşturucu maddelerinin nasıl tespit edildiği, yeri ,zamanı , usule uygun arama, el koyma tedbirlerinin yapılıp yapılmadığının tespiti gerekir.  Çünkü; Ceza Muhakemeleri Kanun’da arama, el koyma gibi usulü işlemlerin nasıl yapılacağı açıkça ifade edilmiştir. Kolluk görevlilerinin , usule aykırı yapacağı aramalar hukuka aykırı olup, hükme esas alınmaması gerekmekte ve bu durum gerek mahkeme aşamasında gerekse de istinaf ve Yargıtay incelenmesinde dikkat edilen bir konudur. Usule uygun arama olup olmadığının tespiti ile birlikte bu dosyalarda ihbar , başkaca aleyhe ifade olup olmadığı, başkaca sanıkların ,tanıkların ifadesi incelenmesi gerekir. Uyuşturucu miktarının tespit edilmesi , günlük kullanım miktarı dikkate alınarak savunma yapılması gerekir. Gerekli görülmesi halinde HTS kayıtlarının tespit edilmesi ,188/4.b uygulanırken mesafenin tespit edilmesi gerekli görülmesi halinde keşif yapılması, 188/4.a uygulanırken uyuşturucu cinsinin sadece tutanakla değil Adli Tıptan gelecek raporla belirlenmesi istenmelidir. Uyuşturucu dosyası incelenirken , etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması halinde , uygulanması için mahkemeye talepte bulunulmalı , eksik kararlar verilmemesi sağlanmalıdır. Uyuşturucu avukatı, yukarıda saydığımız bir çok savunma imkanlarını kullanarak müvekkilinin savunmasını etkili , titiz bir çalışma yaparak sağlamaktadır. Uyuşturucu dosyaları , teknik konuları içinde fazlaca barındırdığı için mutlaka uyuşturucu davalarına bakan avukatları ile çalışılmalıdır.


İSTANBULDA UYUŞTUCU DAVALARINA BAKAN AVUKAT ?

Ceza Muhakemeleri Kanunda genel yetkili yer mahkemesi suçun işlendiği yerdir. Dolayısıyla İstanbul ‘da işlenen suçlarda yetkili yer mahkemesi İstanbul’dur. Dosya İstanbul’daki yer mahkemelerinde görülecektir. Dosyanın takibi, kişi ile görüşülmesi ve etkin ve verimli savunma yapılması için İstanbul’da faaliyet gösteren ceza avukatı ile dosyanın takip edilmesi daha faydalı olacaktır. Özellikle yukarıda saydığımız sebeplerle, bu dosyalara hakim uyuşturucu davalarına bakan avukatlar ile takip edilmesi daha da önemlidir. 


UYUŞTURUCU DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR? 

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu yargılamakla görevli mahkeme , Ağır Ceza Mahkemeleridir. Türk Ceza Kanunu’nun 191. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunu bakmakla görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemeleridir. 


UYUŞTURUCU DOSYAMI TEK BAŞIMA  TAKİP ETMEM ETKİLİ OLUR MU ?

Uyuşturucu davaları; yukarıda detaylı anlattığımız şekilde teknik, üzerinde çalışması gereken, ceza miktarları ve infazı yüksek dosyalar olduğu için de mutlaka uyuşturucu dosyalarına bakan ceza avukatı ile çalışmakta fayda vardır. Zira; bu dosyalarla ilgili hukuki donanıma ve tecrübeye sahip olmak çok önemlidir. Dolayıyla kişinin kendi dosyasını takip etmek istemesi pek yarar sağlayamayacaktır. Şahsın tutuklu olması durumunda ise bu durum daha da verimsizleşir. O yüzden uyuşturucu avukatı olan iyi ceza avukatı ile süreci takip etmek gerekir.  Uyuşturucu dosyaları, yargılama süreci , savunma ihtiyacı olması, olası istinaf ve Yargıtay süreçlerinin olması ve buralarda da etkili savunma yapılacak olması gerektiği için iyi ceza avukatıyla sürecin takip edilmesi önem arz etmekte.

UYUŞTURUCU DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ  

Uyuşturucu davalarında avukatlık ücreti, avukat ile müvekkil arasında belirlenecek bir rakam üzerinden anlaşılarak belirlenir. Ancak bu rakam , her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan avukatlık asgari ücret tavsiyesinin altından olmaması gerekir. Uyuşturucu davasında avukatlık ücreti konusunda net bir rakam verilmemekle birlikte; avukat takip edilen davanın durumuna , kişinin tutuklu olup olmamasına gibi hususları düşünerek bir ücret takdir eder.