BOŞANMA AVUKATI

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu'nda boşanma başlığı altında boşanma sebepleri olarak tek tek  sayılmaktadır. Taraflar boşanma davası açtığında bu sebeplere dayanarak boşanma davası açmakta ve yargılama bu sebepler üzerinden devam etmektedir. Hukuk büromuz; müvekkillerine bu süreçte hukuki hizmet vermektedir. Bu anlamda; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka ve diğer boşanma hukuku konusuna giren davalarda müvekkillerine destek olmaktadır.