Tutuklama

Tutuklama Nedir? 

Tutuklama kişi hürriyetini sınırlandıran bir koruma tedbiridir. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. Kanun, tutuklama kararının verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesinin ve bir tutuklama nedeninin bulunması gerektiğini belirtmektedir. Tutuklama nedenleri ise şunlardır;

  •  Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların olması,

  •  Şüpheli veya sanığın davranışları,

  •  Delilleri yok etme  gizleme veya değiştirme,

  •  Tanık,mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe oluşuyorsa tutuklama sebebi var sayılır.

Tutuklama Kararını Kim Verir?

Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir.

Tutuklama kararı verilmezse , şüpheli veya sanık derhal serbest bırakılır.

Tutukluluk Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde , tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre yine zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek uzatılabilir. Uzatma süresi toplam üç yılı geçemez.

Tutukluluğun İncelenmesi Ne Demektir?

Tutukluluğun incelenmesi, soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk halinin devamına gerekip gerekmeyeceği hususunda,Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından 100'üncü madde hükümleri gözönünde bulundurularak, şüpheli veya müdafii dinlenmek suretiyle karar verilir.