Yakalama ve Gözaltına Alma

Kimler Yakalama İşlemini Yapabilir?

Yakalama işlemini yapacak kişiler CMK'da açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Madde 90 '' 1- Aşağıda belirtilen hallerde , herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir:

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması.

b)Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması.

2- Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesi gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ; Cumhuriyet savcısına veya amirlerine derhal başvurma olanağı bulunmadığı takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler.

Kanunun da açık ifade ettiği üzere, yakalama işlemi herkes tarafından ve kolluk görevlileri tarafından yapılabilmektedir. Herkes tarafından yakalan kişiyi kolluğa teslim edilir.Kolluk tarafından yakalanan kişi ve herkes tarafından yakalanıp ve kolluğa teslim edilen kişi hakkında kolluk görevlileri tarafından olay hakkında hemen Cumhuriyet savcısına haber verilip, Cumhuriyet savcının emri doğrultusunda işlemler yapılır.

Yakalama Sırasında Ne Yapılır?

Kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine ve başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, yakalanan kişiye kanuni hakları derhal bildirilir.

Gözaltı Kararını Kim Verir?

Yakalanan kişi , Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa , soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir.

Gözaltı Süresi Ne Kadardır?

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. Toplu işlenen suçlarda ise Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere , üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.

Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine İtiraz Edilebilir Mi?

Yakalama işlemine , gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanuni temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı ,hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hakimine başvurabilir .

Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hakiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz.