ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ

KÜÇÜKÇEKMECE NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                    :

VEKİLİ                         :

DAVALI                      :

KONU                         : Anlaşmalı boşanma talebimizin sunulmasından ibarettir.


AÇIKLAMALAR      

 1-         Davacı müvekkilimiz ile davalı arasında uzun yıllardır devam eden evlilik süresince duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, evlilik birliğinin temelini oluşturan karşılıklı sevgi ve saygı zaman geçtikçe azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Davacı müvekkilimiz ile davalı arasında devam eden müşterek evlilik boyunca ortaya çıkan sorunlar, gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Müşterek yaşamın kurulmasından bu yana süregelen ruhi ve fikri anlaşmazlıklar had safhaya ulaşmış, taraflar için ortak yaşam çekilmez hale gelmiş ve evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. 

2-           Gerek davacı, gerekse davalı arasında aile birliğinin temeli olan sevgi, saygı ve fedakarlık ortamı kalmamış, gelinen son noktada evlilik birliğinin ne taraflara ne de topluma faydası kalmamıştır. Bu aşamadan sonra tarafların bir araya gelmeleri de mümkün görülmemektedir. 

3-           Evlilik birliğinin devamında fayda göremeyen taraflar birlikte anlaşarak boşanmaya karar vermişler ve karşılıklı olarak her konuda anlaşarak boşanma protokolünü imzalamışlardır. ( EK-1 ) 

HUKUKİ SEBEPLER           : Türk Medeni Kanunu, HMK ve yasak mevzuat. 

DELİLLER                               : Nüfus kayıtları, anlaşmalı boşanma protokolü ve her türlü yasal delil. 

SONUÇ VE İSTEM                :                  Yukarıda açıklanan nedenlerle, tarafların ekte sunulan protokol doğrultusunda TMK 166/3 maddesi gereğince anlaşmalı olarak BOŞANMALARINA karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.                                                                                                               DAVACI VEKİLİ                                                                                                           

EKLER: ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ (EK-1) VEKALETNAME ( EK-2 )