ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ                

Bir tarafta xxx T.C kimlik numaralı xxx , diğer tarafta xxx T.C kimlik numaralı xxx aşağıdaki şartlar dahilinde anlaşmalı boşanma hususunda anlaşmış olup; işbu protokolü karşılıklı olarak imza altına almışlardır. 

1-   BOŞANMA HUSUSU  

  • Davacı xxx ve davalı xxx karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler.
  • Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki tarafta mutabıktır.
  • Davacı eş xxx mahkemeye müracaat edecek ve buna mukabil olarak davalı eş xxx  Türk Medeni Kanununda yer alan boşanma hükümleri kapsamında davacının anlaşmalı olarak boşanma talebini kabul edecektir.

 2-   VELAYET HUSUSU  

2.1.        Müşterek çocuk YYY ( 10 yaşında )velayeti anne XXX’a verilecektir. Müşterek çocuk YYY baba ile kişisel ilişki kuracaktır. Baba her ayın 1. Ve 3. haftası cumartesi günleri çocuğu  ile sabah saat 10:00 ‘dan akşama 21.00 ‘a kadar, her dini bayramın 2. Günü saat 10.00 ‘dan akşam 21.00’a kadar ,   sömestre tatilinin 2. Cumartesi günü saat 10.00’dan Cuma günü saat 19.00’a kadar ve yaz tatilinde temmuz ayının 1. Ayının 1. Günü saat 10.00’ dan temmuz ayının 31. Günü saat 21.00’a kadar çocuk YYY ile baba XXX arasında şahsi münasebet kurulacaktır.  

3-  ORTAK MALLARIN PAYLAŞILMASI HUSUSU  

3.1 .   Taraflar; ortak malların, ziynet eşyaların ve kişisel eşyaların, menkul ve gayrimenkul paylaşımı konusunda tam olarak mutabakat içerisinde olup; ortak malların ve eşyaların paylaşılması hususunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Tarafların ortak mallara, ziynet eşyalarına , menkul gayrimenkul ve ev eşyaları konusunda birbirlerinden herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Bu sebeple taraflar bu hususta birbirlerine karşı herhangi bir dava açmayacaklardır. ( Tarafların bu hususta taleplerinin bulunması halinde, ilgili hususlar belirtilmelidir. )


4- NAFAKA VE TAZMİNAT KONUSU  

4.1. Tarafların birbirlerinden tedbir nafakası ,yoksulluk nafakası,  maddi tazminat ve manevi tazminat gibi herhangi bir talepleri bulunmayıp; nafaka ve tazminat hususunda taraflar tam olarak mutabıktır.  (Tarafların bu hususta taleplerinin bulunması halinde, ilgili hususlar belirtilmelidir. ) 

4.2. XXX; boşanma kararının verildiği tarihten başlamak üzere müşterek çocuk YYY için her ay 1.000 TL  ödeyecektir.    

5-MAHKEME GİDERLERİ HUSUSU   

5.1. Tarafların anlaşmalı boşanmalarına ilişkin açılacak anlaşmalı boşanma davasında, tarafların birbirlerinden yargılama gideri talebi bulunmamaktadır. Taraflar mahkeme masrafları ve ücretleri konusunda birbirlerinden herhangi bir ücret talep etmeyeceklerdir.

 6-SON HÜKÜMLER                     

6.1. Taraflar, yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup; işbu protokol davacı             tarafından açılacak boşanma davasında, anlaşmalı boşanmanın esası olarak mahkemede delil olarak kullanılacaktır. İşbu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.                           

      DAVACI                                                                                  DAVALI