Çerkezköy Ceza Avukatı

Çerkezköy Ceza Avukatı 

Çerkezköy Ceza Avukatı, müvekkillerin yargılanma süreci boyunca dosyalarını yakın takip etmekteyiz.

 Türk yargı sistemimizde bir avukat her türlü davaya bakmaya yetkilidir. Ancak bazı avukatlar sadece bir alanda uzmanlaşarak bir yolda ilerlemektedir. Ceza avukatı da bu anlamda sadece ceza hukukunun konusuna giren davalara bakan avukatlara verilen addır. Bu anlamda toplumda ceza avukatı ve ağır ceza avukatı olarak adlandırılan iki isim ortaya çıkmıştır. Elbette; bir avukat her türlü davaya bakabilir. Ancak; ceza avukatı veya ağır ceza avukatı sadece ceza hukukunun konusuna giren davalara baktıkları ve dolayısıyla benzer mahiyette çok konu gördükleri için haliyle uzman olduğu konu hakkında daha faydalı olacaktır. Bir ceza avukatı veya ağır ceza avukatı aldığı dosya ile müvekkilinin lehine olacak en iyi yolları, stratejiyi izleyerek onun en iyi şekilde temsil etmelidir. Ceza davalarında gerek Ceza Muhakemeleri Kanunu'nu iyi bilmek gerekse değişen kanun maddeleri takip etmek gerekmektedir. Usul bir yargılamanın en önemli unsurudur. Zira; hukukta ''usul esastan önce gelir.'' prensibi söz konusu olup; bir durumda gerçekten de son derece önemlidir. Zira; dava dosyalarında usule aykırı delil bulundurulması hüküm verilince dikkate alınır. Ve usule aykırı delil de hükme esas alınamaz. CMK 'nın 206 maddesinin 2 . fıkrasının a bendinde '' Delil kanuna aykırı şekilde elde edilmişse '' reddolunur. Yine 217.maddenin 2. fıkrası '' Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. Ve 230. maddenin 1. fıkrasının a bendi '' Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi. '' şekilde bulunan maddeler açıkca usulün önemine ve hukuka uygun elde edilen delillerin önemine dikkat etmektedir. Bu unsurlar yerel mahkemenin gözünden kaçsa dahi mutlaka üst mahkemece ( istinaf ve yargıtay) aşamasında dikkate alınır. İşte bu konuda uzmanlaşan avukat zamanla bu dosyalarda tecrübe edinerek gerek usul yönünden gerekse de esas yönünden müvekkilini en iyi şekilde savunur. Bu başarılarla toplumda '' Ünlü ceza avukatı'' veya '' En iyi ceza avukatı'' '' Ağır ceza avukatı'' gibi ünvanlar alabiliyor.

 Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 Ceza hukuku, devletin yasalarla koyduğu suçları ve bunlara uygulanacak yaptırımları konu alan bir kamu hukuku dalıdır. Bu anlamda başta anayasa, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer mevzuatlar ceza hukukunun kaynaklarını oluşturmaktadır. Ceza avukatı bu anlamda bu mevzuatları inceleyerek müvekkili lehine olan noktaları tespit eder. Ceza avukatı, soruşturma aşamasında müvekkilin gerek kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde; gerekse sulh ceza hakimliğinde alınan sorgusunda müvekkilinin yanında bulunarak bu aşamada ona yardımcı olur. Yine ceza avukatı, kovuşturma aşamasına geçilmesi halinde mahkeme aşamalarında müvekkilinin haklarını en doğru şekilde savunarak bu süreçte yardımcı olur. Ceza avukatı; başta Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümler kısmında sıralanan suçlar ve bunun sonucunda Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, kolluk,savcılık ve hakimlik aşamasında olan işlemlere bakar.Bu anlamda ; Cinsel saldırı suçu ve cinsel taciz suçu Hakaret suçu Dolandırıcılık suçu Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçu Uyuşturucu madde ticareti suçu Kasten Öldürme suçu Çocukların cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Kaçakcılık suçu Tehdit, Santaj suçu Mala zarar verme suçu gibi birçok davaya bakabilir. 

Çerkezköy Ceza Avukatı  Arıyorum ? 

İstanbul Barosu, Türkiye'nin ve hatta dünyanın en kalabalık barolarından biridir. Ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Tabi avukat sayısı ile birlikte nüfusta artmaktadır. Avukatlar çoğunlukla İstanbul'da çalışmalarına rağmen elbette diğer illerimizde de birçok avukat bulunmaktadır. İstanbul'da yargılanan ve dosyası olan kişi tabi '' İstanbul'da ceza avukatı arıyorum'' diyerek dosyasını bulunduğu şehirdeki avukata vermek istemektedir. Avukat, bağlı bulunduğu baro dışındaki illerde de elbette dava dosyası alabilir ve takibini sağlayabilir. Buna ilişkin bir engel yoktur. Tabi en pratiği davanın görüldüğü yerdeki ceza avukatı ile dosyanın takibinin sağlanması hem daha pratik hemde ulaşabilirlik daha mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız '' iyi bir ceza avukatı'' aramak maksadıyla kendi illerinde avukat arayabiliyor.

 Ceza Avukatı ile Çalışmak Neden Önemlidir? 

Bir suç ihbarını alan veya suç işlendiği fark eden kolluk veya savcılık ; savcılığın kolluğa verdiği emirlerle derhal işlemlere başlar. Savcılık elde edilen deliller, şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri ve diğer delillerle birlikte suç işlediği kanısına varırsa kişi hakkında iddianame düzenler. Mahkemenin, savcının düzenlediği iddianameyi kabul etmesi ile artık kovuşturma aşamasına yani mahkeme aşamasına geçilir. Bu aşamada şüphelinin ya da mağdurun kollukta veya savcılıkta ifadesi alınır. Savcılık makamı bu aşamada şüpheliyi serbest bırakabilir, adli kontrolle serbest bırakabilir , tutuklamaya sevk edebilir. Ya da takipsizlik veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebilir. Eğer kişi adli kontrol ya da tutuklama sevk için hakimliğe çıkarılırsa sorgu hakimi burada yine şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağı hakkında karar verir. Daha sonraki aşamada iddianame kabul edilirse mahkeme aşamasına geçilir. İşte bu aşamaların tümünde ceza avukatı dosyayı öncelikle inceler, müvekkiliyle görüşüp karşılıklı bir yol izlenir ve en iyi yolu seçip müvekkili lehine karar almaya çalışır. Yine Türk Ceza Kanunu'nda sayılan suç tipleri ve usule ilişkin olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nu inceleyerek dosyaya müdahale edebilir. Zira her suç tipi birbirinden farklı olup buna ilişkin usuli işlemlerde farklı olabilir. Örneğin; uyuşturucu dosyalarında usulüne uygun arama veya el koyma kararı olmadan suç unsuru elde edilmişse hukuka aykırı bir delil olup hükme esas alınamaz ve kişiye ceza verilmez .Zira buna ilişkin Yargıtay kararları da mevcuttur. Ceza avukatı dosya da bu noktaları tespit edip ileri sürmelidir. Yine örneğin; hırsızlık suçunda suç unsurunun miktarının az olması halinde kişiye ceza verilemeyeceği gibi cezada da indirim sebebidir. İşte bu noktaları ceza avukatı dosya da bulup yargılamanın her aşamasında ileri sürmelidir. Bu anlamda iyi bir ceza avukatı ile bu sürecin sürdürülmesi gerekmektedir. 

Ceza Avukatı Çalışmak Gerekli Midir?

Ceza davaları kişinin özgürlüğe direk etki ettiği için mutlaka ceza avukatı ile çalışmak gerekmektedir. Çünkü; ceza avukatı hem usul ve esasa hakim olarak kişinin savunmasını daha iyi yapmış olur hem de kişinin bu süreçte en büyük destekçisidir. Yukarıda da bahsettiğim üzere yargılama bütünüyle şekil ve esasa dayandığı için iyi bir ceza avukatı ile sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Bir dosyanın avukatla takip edilip edilmemesi son derece önemli bir unsurdur. Hem yargılama mercii karar verirken daha dikkatli karar verir hem de şüpheli/sanık/mağdur/katılan için daha isabetli, sağlıklı ve doğru bir karar çıkma ihtimali yüksektir.