İLK KEZ UYUŞTURUCUDAN YAKALANMAK – 2 KEZ UYUŞTURUCUDAN YAKALANMAK

İLK KEZ UYUŞTURUCUDAN YAKALANMAK – 2 KEZ UYUŞTURUCUDAN YAKALANMAK

Uyuşturucu davaları, sıklıkla işlenen suçlardan olup; ülkemizde ceza davalarının en çok görülen suçlarındandır. Uyuşturucu suçlarının bu kadar sık artmasının sebebi, uyuşturucuya teminin kolay olması, çevresel etkiler, ekonomik sebepler, sosyal ve kültürel alışkanlıklar olarak sıralayabiliriz. Uyuşturucu kullanımının artması ile birlikte , uyuşturucu davaları da artmaktadır. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerinde bir çoğunun uyuşturucu suçlarından yattığı düşünüldüğü zaman ceza davalarının önemli bir parçası olduğu göz ardı edilemez.   

Uyuşturucu suçlarında, kişilerin merak ettiği önemli unsurlardan biri de ilk kez uyuşturucudan yakalanmanın yargılamaya etkisinin ne olacağıdır. Kişinin daha önceden uyuşturucu suçu ile ilgili herhangi bir soruşturma veya kovuşturma geçirmesinin ne gibi sonuçlarının olduğu gibi bir takım soruları merak etmektedir. 

İlk kez uyuşturucudan yakalanmak, uyuşturucu suçlarında hangi maddeden yargılandığına göre önem arz etmektedir. Önemli olan husus, uyuşturucu kullanma suçundan mı yargılamanın olacağı yoksa uyuşturucu ticareti suçundan mı yargılanmanın olacağıdır.Burada kişinin uyuşturucudan ilk kez yakalanmasından ziyade yargılamanın hangi suçtan olacağı önemlidir.  Kişi TCK 188 maddesi olan uyuşturucu ticaretinden yargılanabileceği gibi TCK 191 uyuşturucu madde kullandırma suçundan da yargılanabilir. Bu iki duruma göre ilk kez uyuşturucu kullanmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Kişinin hangi maddeden yargılanacağı; olayın şekli , kişinin uyuşturucu ticareti için mi uyuşturucu maddeleri bulundurduğu ya da kullanmak amacıyla mı bulundurduğu değerlendirilmeli, uyuşturucu maddelerin miktarı, uyuşturucu maddelerin saklama şekli gibi hususlar kişinin hangi maddeden yargılanacağını belirlemede önemlidir. Burada kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin delillerle yeterli ise kişi TCK 188 ‘den yargılanacaktır. Kişinin kullanma amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilmesi halinden ise TCK 191 ‘ den yargılama olacaktır. 

Kişinin TCK 191 uyuşturucu kullanma suçundan yargılanması durumunda , ilk kez uyuşturucu madde kullanma durumuna göre savcılık karar vermektedir. İlk kez uyuşturucu kullanma durumunda TKC 191/2 ‘den savcılık kamu davasının ertelenmesine karar verilir. Kamu davasının ertelenme süresi 5 yıldır. Kişi hakkında dava açılmamış olacaktır. Erteleme süresi içerisinden şahıs 1 yıl denetime tabi tutulur. Kişi denetim süresi içerisinden yükümlülüklere uymaz veya tekrar uyuşturucu kullanmaktan yakalanırsa bu durumda kamu davası açılır.  Kamu davası açılması halinden kişi Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır. Burada TCK 191 maddesi uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar bir ceza takdir edilebilir. Kişinin bu yargılanmadan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı da alma durumu söz konusu olabilir. 

Kişinin denetim süresi içerisinde 2 ‘inci defa uyuşturucu madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması durumundan hakkında kamu davası açılacaktır. Bu durumda kişinin 2 kere uyuşturucudan yakalanması önem arz etmektedir. Kişilerin ilk kez uyuşturucudan yakalanması veya 2 kere uyuşturucudan yakalanması durumunda kişinin kendini savunurken vereceği ifadeler önemlidir. Kişinin bu aşamalarda bir ceza avukatı ve özellikle uyuşturucu davalarına bakan bir avukatla sürecin takip edilmesi gerekmektedir. 

MAKALELER

Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar