Boşanmada Süreç Nasıl İşler?

BOŞANMADA SÜREÇ NASIL İŞLER ? 

Ülkemizde boşanma davalarında süreç, davaların yerel mahkemeler de uzun süre devam etmesi, dosyaların üst mahkemelerde ( İstinaf ve Yargıtay ) uzun süre beklemesi dava süreçlerinin uzun yıllar sürmesine neden olmaktadır. Bu sebeplerin yanı sıra ; tarafların, taraf vekillerinin ( avukatların ) , mahkemelerin , hakimlerin de davaların uzun sürmesinde nedenleri vardır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesi taraflar için son derece yıpratıcı olmaktadır. Bu kapsamda dava süresinin kısa sürmesine yönelik çalışmalarda devam etmektedir. 

BOŞANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM ? 

Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda iki şekilde gerçekleşebilir. Taraflar anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açarak boşanabilir. Taraflar avukat olmaksızın da dava açabilir; ancak sürecin hukuki boyutları önemli olduğu için avukat ile dava açmak önemlidir. Anlaşmalı boşanma davası , çekilmeli boşanma davasına göre daha hızlı şekilde sonuçlanan bir davadır. Sürecin kısa sürede sonuçlanması, tarafların daha az yıpranmasına sebep olduğu için tercih edilebilir. Anlaşmalı boşanma davası açmak için kanunun öngördüğü bir takım şartlarla birlikte boşanma süreci başlar. Bu şartlar : 

  • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir.
  • Eşlerin birlikte protokol hazırlayarak başvurması gerekmekte.
  • Tarafların bizzat duruşma günü mahkemede hazır olarak hakimce dinlenmesi gerekmekte.
  • Tarafların velayet, nafaka ve tazminat konusunda anlaşması gerekmekte.

 Bu şartları taşıması halinde ilk celsede hakim tarafları dinleyerek, boşanma iradelerini dinledikten sonra boşanma yönünde karar verir. Ve kararın kesinleşmesi ile birlikte boşanma işlemi gerçekleşmiş olur. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süre sürmekte ve delillerin tartışıldığı hakimin vicdani kanaatine göre karar verdiği bir davadır. Boşanmak isteyen  taraf, dava dilekçesi ile taleplerini belirterek dava açar . Burada boşanma talebi, nafaka , velayet, tazminat ve mal paylaşımı koşunda talepler dilekçe ile sunulur. İlgili mahkeme ile birlikte dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra taraflara duruşma gününü belirten tensip zaptı tebliğ edilir. Taraflar duruşmalarda delillerini sunarak haklılığını ispat eder. Dava sonucunda hakim karar verir ve dosyanın kesinleşmesi ile birlikte çekişmeli boşanma süreci de son bulur. 

BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR ? 

 Boşanma davasında yetkili mahkeme kural olarak ; eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Ancak ; anlaşmalı boşanma davasında yetki sınırı yoktur. Taraflar istedikleri yer mahkemesinde davaları açabilir. Boşanma davasın görevli mahkeme ;  Aile mahkemelerin bulunduğu yerlerde bu mahkemeler , aile mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise Asliye hukuk mahkemeleridir. 

BOŞANMA DAVASINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR ? 

Boşanma davası açmak isteyen taraflar avukat zorunluluğu olmaksızın dava açabilirler . Ancak; boşanma davasının teknik ve önemli hususlarının çokça olmasından ötürü bu sürecin avukat marifetiyle takip edilmesinde son derece fayda vardır. Aksi taktirde , yanlış yapılacak bir işlemde telafisi imkansız zararlar oluşmaktadır.