CİNAYET AVUKATI - CİNAYET DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR

CİNAYET AVUKATI – CİNAYET DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR 

Adam öldürme suçu , Türk Ceza Kanunu’nun 81.ve 82. Maddelerinde düzenlenmiştir. TCK 81.maddesi adam öldürme suçunun temel şeklini oluştururken 82. madde nitelikli halini düzenlemiştir. Adam öldürme suçu, bir kişinin bir başkasının hayatına son vermesi ile oluşmaktadır. Adam öldürme suçu , tarih boyunca var olmuş ve ülkelerin ceza kanunları düzenlenirken üzerinde durulan, tartışılan ve farklı müeyyidelerle düzenlenmiş bir suçtur. Kimi ülkelerin ceza yaptırımlarında en ağır şekilde cezalandırılırken , kimi ülkelerde ise hafif yaptırımlar ile ceza infaz edilmektedir. Adam öldürme suçunun tarih boyunca ağırlıklı olarak idam cezası olarak düzenlenmiş iken , 20. Yüzyılın başlarından itibaren bu yaptırımdan uzaklaşılmıştır. Günümüzde bir çok ülkede idam cezası devam etmektedir. Bizim ülkemizde de adam öldürme suçunun cezası 2004 yılına kadar idam cezası idi. Türkiye’de idam cezası 2004 yılında kaldırılmıştır. 

Cinayet avukatı veya cinayet davalarına bakan avukatlar, bu suçlardan müşteki olan veya şüpheli/sanık olan kişilerin avukatlarını yapan kişileridir. Esas olarak her avukat her davaya bakabilmektedir. Ancak cinayet davalarında , özellikle bu dosyalarda tecrübe edinmiş avukatlar ile çalışmakta fayda vardır. Çünkü mahiyeti itibari ile üzerinde durulması gereken , delillerin son derece önemli olduğu ve bir çok farklı açıdan bakılması gereken davalardır. Cinayet avukatı bu konuda edindiği bilgileri ve hukuki bilgisi ile bir çok davaya etki edebilmekte  ve müvekkilini etkili bir şekilde savunmaktadır. Zira ; adam öldürme suçunun yaptırımı son derece ağır olup, herhangi bir hata, gözden kaçan bir durumda kişinin telafisi imkansız zararlar ile karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. 

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN CEZASI NEDİR ? 

Adam öldürme suçunun temel şeklinin işlenmesi halinde fail, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Nitelikli adam öldürme suçunun cezası ise , ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Nitelikli adam öldürme halleri şunlardır; tasarlayarak, canavarca hisle, töre saikiyle, kan gütme saikiyle, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş , boşandığı eş veya kardeşe karşı gibi ve TCK 82. Maddesinde sayılan diğer haller nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. 

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR ? 

Adam öldürme suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir. Suçun işlendiği yer mahkemelerinin bulunduğu ağır ceza mahkemeleri görevli olduğundan, adam öldürme davalarında o yer de ki cinayet avukatı ile dosyanın takip edilmesi faydalıdır. 

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA AVUKAT TUTMAK GEREKLİ MİDİR ? 

Adam öldürme suçu davaları , savunmanın önemli olduğu, teknik ve üzerinde çalışılması gereken dosyalardır. Adam öldürme davalarında , bu konuda tecrübeli cinayet avukatları ile çalışmakta fayda vardır. Gerek müşteki vekilliği gerekse de şüpheli/sanık müdafiliği için adam öldürme davalarına bakan avukatlar ile çalışmakta da fayda vardır. Zira; bu dosyalarda kimi zaman haksız tahrik hükümlerinin , meşru müdafaa durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu hususların iyi bir cinayet avukatı ile etkili bir şekilde savunmanın yapılması gerekmektedir.