Deport Avukatı - Göçmen Avukatı - Deport Kararı Nasıl Kaldırılır?

DEPORT AVUKATI - GÖÇMEN AVUKATI -YABANCILAR HAKKINDA DEPORT(SINIR DIŞI ETME ) KARARI  

             Yabancıların Deport Edilmesi Nedir ?

              Yabancının , ülkemizde yasalarca belirlenen kurallara uymaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda; Göç İdaresi Müdürlüğü yada valilikçe yabancının sınır dışı edilmesine karar verilir. Yabancıların hakkında deport kararına ilişkin düzenleme 6458 Sayılı Yabancılar ve  Uluslararası Koruma Kanununa göre düzenlenmiştir.          

              Deport Kararı Kimler İçin Verilir?

              Sınır dışı etme kararı verilecekler ; kanunun 54.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

(1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır: 

a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler 

b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar 

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar 

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar 

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler 

f) İkamet izinleri iptal edilenler 

g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler 

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler 

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler 

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler 

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar 

j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar .


             Deport Kararı Verilemiyecek Kişiler Kimler ?

             Kanun , 54 . madde kapsamında bulunan yabancı olsa dahi , aşağıdaki hallerde yabancı deport edilmez.Bu haller ise şunlardır;

Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar 

MADDE 55 – (1) 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz: 

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar 

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler 

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları 

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları bu hallerde yabancılar için 54.madde kapsamında olsa dahi deport kararı verilmez.

        

                Deport Kararı Nasıl Kaldırılır?

                Deport  kararının kaldırılması 2 şekilde mümkündür. Bunlar; 

1-) İptal Davası Açılması

Deport kararının tarafa tebliği ile birlikte 15 günlük süre içerisinde deport kararı verilen yabancı kendisi veya avukatı aracılığıyla idare mahkemesine dava açabilir. Bu süre hak düşürücü süre olup ; sürenin geçmesi durumunda dava imkanı düşer. İdare mahkemesi, vereceği karara kadar yabancı sınır dışı edilmez. Mahkeme ,  dosyayı inceledikten sonra deport kararının hukuka aykırı bulup iptal edebilir. Bu durumda yabancı sınırdışı edilmez.

2-) Meşruhatlı Vize 

 Türkiye'ye giriş yasağı bulunan yabancı, evlilik, eğitim vs. nedenlerle meşruhatlı vize alarak ülkeye giriş sağlayabilir. 

Deport Avukatı - Göçmen Avukatı Nedir?

Deport avukatı veya göçmen avukatı, haklarında sınır dışı etme kararı alınan yabancıların alınan kararların hukuka aykırı olması halinde buna ilişkin süreci takip eden avukatlardır. Deport kararı , yabancının ülkeden çıkış sebebi olduğu için kararın hukuka aykırı olması halinde bu konuda tecrübeli deport  veya göçmen avukatı ile çalışmakta fayda vardır.