DOLANDIRICILIK AVUKATI – DOLANDIRICILIK DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR

DOLANDIRICILIK AVUKATI –DOLANDIRICILIK DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR 

Dolandırıcılık suçu , Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158. maddelerinde düzenlenmiştir. Dolandırıcılık , tarih boyunca var olmuş ve var olmaya devam edecek bir durumdur. Bu durumu düzenlemek için ve faillerin cezalandırılması için ülkelerin ceza kanunlarında düzenlemeler yapılmıştır. Geçmişten günümüze dolandırıcılık olayları çok çeşitli hallerde meydana gelmiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile yeni bir takım dolandırıcılık yöntemleri de meydana gelmektedir. Dolandırıcılık eylemlerinin çeşitlenmesi bu anlamda ceza kanununda da değişikliklere gidilmesine neden olabilmektedir. Örneğin; banka ve kredi kartlarının kullanımının artması, teknolojinin gelişmesi ile yeni dolandırıcılık yöntemlerinin gelişmesi bu anlamda ceza kanunlarında da değişikliğe gidilmesine neden olmaktadır. 

Dolandırıcılık avukatı, dolandırıcılık davalarında mağdur olan veya sanık olarak yargılanan kişilerin davalarına bakmaktadır. Dolandırıcılık davalarında , mağdur vekilliği veya sanık müdafiliği son derece önemlidir. Dosyanın sağlıklı, doğru ve usul ve esaslara uygun devam etmesi için dolandırıcılık davalarına bakan avukatla sürecin takip edilmesi son derece önemlidir. 

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASI NE KADARDIR ? 

Dolandırıcılık suçunda ceza miktarı suçun basit veya nitelikli olup olmamasına göre değişmektedir. Nitelikli dolandırıcılık, ceza artırım nedeni olarak kabul edilerek daha fazla ceza verilmektedir. Dolandırıcılık suçunda suçun basit veya nitelikli olup olmaması ile birlikte mağdur sayısı da ceza verilirken dikkat edilen bir husustur. Mağdur sayısının fazla olması da her bir mağdur için sanığa ceza verilmektedir. 

Failin alacağını tahsil etmek amacıyla dolandırıcılık suçunu işlemesi durumunda ise bu durumda TCK 159 maddesinde yargılanır ve daha az cezayı gerektiren bir hal olarak daha az ceza alır. 

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZARAR GİDERİLMESİ ÖNEMLİ MİDİR ? ZARAR GİDERİLSE DAVA DÜŞER Mİ ? 

Dolandırıcılık suçunda , dolandırıcılık davalarına bakan avukatlara en çok sorulan sorulardan biri de zarar giderildiğinde davanın düşüp düşmediğidir. Dolandırıcılık suçu takibi şikayete tabi suçlardan değildir. Şüpheli ya da sanık zarar giderimi yaptığında karşı taraf şikayetinden vazgeçse dahi dava kamu adına devam etmektedir. Zarar giderimi, etkin pişmanlık sebebi olarak cezada indirim sağlamaktadır. Fail soruşturma aşamasında zarar giderimi yaparsa , üçte ikisine kadar ceza da indirim alır, kovuşturma evresinde zarar giderimi yaparsa yarısına kadar indirim almaktadır. 

DOLANDIRICIK SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR? 

Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesinde düzenlenen basit dolandırıcılık maddesinde görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleri iken 158 . maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir. 

DOLANDIRICILIK AVUKATI İSTANBUL ? İSTANBUL DOLANDIRICIK DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR ? 

İstanbul kozmopolit bir şehir olduğundan suç oranının da yüksek olduğu şehirlerdendir. Dolandırıcılık suçunun en yoğun işlendiği illerden biridir. İstanbul ‘da dolandırıcılık davalarına bakan avukatlar, gerek mağdur vekilliği gerekse de şüpheli/sanık müdafiliği yapmaktadır. Kimi olaylarda fail aslında mağdurken kendisini biranda dosyada sanık olarak da görebilmektedir. Özellikle kredi kartı dolandırıcılığında bu bakımdan mağdur olan bir çok kişi bulunmaktadır.