En İyi Boşanma Avukatı Kimdir? En İyi Boşanma Avukatı İstanbul ?

En İyi Boşanma Avukatı Kimdir? En İyi Boşanma Avukatı İstanbul ?

Taraflar boşanma aşamasına geldiklerinde bu süreci bir boşanma avukatı ile sürdürmek istemektedir. Tabi bu süreçte destek aldığı avukatın da iyi olmasını istemektedir. Gerçekten de boşanma davaları önemli ve tecrübe gerektiren davalar olduğundan iyi boşanma avukatı ile sürecin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu anlayışla , insanlar boşanma avukatı ararken gerek internetten gerekse de çevresinde en iyi boşanma avukatı olarak aramaktadır. Peki en iyi boşanma avukatı kimdir ? En iyi boşanma avukatı tabiri doğru mudur ? En iyi boşanma avukatı ararken nelere dikkat edilmelidir ? 

Boşanma süreci, insanların hayatta verdiği önemli kararlardan biri olduğu için taraflar için kimi zaman zor ve stresli geçebilmektedir. Taraflardan birinin bu süreçte boşanmak istememesi, tarafların talepler noktasında uzlaşamaması ( nafaka, maddi manevi tazminat, velayet , mal paylaşımı vs ) , yaşanan stres süreci de zorlu geçirmektedir. Bu aşama da sürecin hasarsız veya  daha az hasarlı geçilmesi için iyi bir boşanma avukatı ile sürecin yürütülmesi gerekmektedir. Çünkü; boşanma davaları önemli davalar olup; tarafların birbirinden talepleri bulunmaktadır. Bu anlamda; nafaka , velayet , maddi ve manevi tazminat ve mal paylaşımı gibi konular teknik bilgi gerekmekte ve buna göre de dava dilekçesi , cevap dilekçesi ve tanık gibi delillerin dikkatli ve özenle seçilmesi gerekmektedir. Tarafların boşanma davalarını tek başlarını açma ve devam etme hakları bulunmakla birlikte tecrübeli bir avukatla boşanma davasının takip edilmesi gerekmektedir. 

Kişilerin en iyi boşanma avukatı ararken dikkat etmesi gereken durumlar vardır. Boşanma avukatı ararken , boşanma davalarında tecrübeli bir avukatla sürecin sürdürülmesi önemlidir. Zira; avukat geçmişte baktığı davalardan tecrübe kazanır ve bir sonraki davalarda daha dikkatli olmaktadır. Özellikle boşanma davaları üzerinde uzmanlaşmış bir boşanma avukatı davayı daha sağlıklı sürdürme ihtimali yüksektir. Yine iyi bir boşanma avukatı ararken ; avukatın hitabı , ikna kabiliyeti gibi durumlar da önemlidir. Yine iyi boşanma avukatı ararken; avukatın dosyanızla iyi bir şekilde ilgileneceğine, dosya takibi konusunda sıkıntı oluşturmayacağına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

İyi bir boşanma avukatı ,boşanma davasını takip ederken dikkat etmesi gereken ve üzerinde durması gereken durumlar vardır. Avukat , boşanma talebiyle gelen müvekkil ile öncelikle bir ön görüşme yapmalı, müvekkilin bu süreçteki taleplerini dinlemeli , davayı lehine sonuçlandıracak hususları dikkatlice not alması gerekmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken davanın önemli hususları yazılmalı ve talepler eksiksiz bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Yine dosyaya sunulacak delillerin dikkatlice seçilmesi , tanık olarak dinlenecek kişilerin olayları duyan gören tanıklardan seçilmesi gibi hususların dikkate alınması gerekir. 

Tarafların boşanma davalarını; taraflardan birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri oturdukları yer mahkemesinde açabilir. Bu anlamda İstanbul’da boşanma davası açmak isteyen taraflar bulundukları ilçeleri de göz önünde bulundurarak İstanbul’da davalarını açmaları gerekmekte.