GASP ( YAĞMA ) SUÇU DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR

GASP ( YAĞMA ) SUÇU DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR

Yağma , bir diğer adıyla gasp suçu çokça işlenen suçlardan biridir. Özellikle İstanbul gibi metropol şehirlerde gasp suçu sıklıkla işlenmektedir. Gasp suçu, adli merciler tarafından nitelendirilirken kimi zaman hataya düşülerek yanlış nitelendirilebilmektedir. Bu anlamda suçun faili, hırsızlık veya bir yaralamadan yargılanması gerekirken bir anda kendisini yağma suçunda yargılanırken bulabilmektedir. Yağma , failin cebir veya tehdit kullanmak suretiyle bir başkasına ait taşınır bir malı alması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yağma suçunda yargılanan bir kişinin savunması bu yönüyle önem arz etmektedir. 

GASP ( YAĞMA ) SUÇU DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR NEYE DİKKAT EDER? 

Gasp (yağma ) suçundan yargılanan bir kişinin savunması yapılırken üzerinde durulması gereken önemli hususlar vardır. Gasp suçu davalarına bakan avukatlar, bu anlamda edindiği bilgi, tecrübe ve titiz çalışması ile dosya hakkında yeterli derecede savunmasını yapabilecektir. Gasp davalarında, dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri yukarıda da belirtildiği üzere suçun nitelendirilmesini iyi yapmak gerekmektedir. Suçun, hırsızlık suçu mu olduğu, sadece yaralama suçunun mu var olduğu , sadece tehdit suçunun mu mevcut olduğu ya da basit yağma mı nitelikli yağma mı olup olmadığı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira ; yanlış bir nitelendirilme kişinin haksız şekilde daha fazla ceza almasına neden olabilecektir. Suçun nitelikli yağma olması durumunda , örneğin suçun gerçekten de gece vakti gerçekleşip gerçekleşmediği, suçun silahla işlendiği iddiası varsa bu silahın dosya da bulunup bulunulmadığı gibi hususların üzerinden durmak gerekmektedir. 

Gasp suçu davalarına bakan avukatların, üzerinde sıklıkla tecrübe ettiği konulardan biri de gasp suçundan yargılanan failin savunması yapılırken ; daha az cezayı gerektiren bir halin olup olmadığı dikkate alınması gerekmektedir. Kimi zaman bu hususlarda savunma yapılarak kişinin daha az ceza alması sağlanabilmektedir. Bu haliyle , kişinin bir hukuki alacağı tahsil etmek amacıyla yağma eylemini gerçekleştirmesi halinde veya malın değerinin azlığı nedeniyle de faile ceza verilecek ise bu hususlar dikkate alınır. Yine gasp ( yağma ) suçlarında üzerinde durulması gereken husus etkin pişmanlık hususudur. Fail ceza alsa bile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak daha az ceza alma durumu söz konusudur. Burada failin veya müdafinin etkili bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Zira; etkin pişmanlığın uygulanması halinde yani mağdurun uğradığı zarar giderilmesi halinde soruşturma aşamasında farklı bir oranda indirim uygulanmakta , kovuşturma aşamasında farklı bir indirim uygulanmaktadır. Bu yüzden yağma suçlarından failin ve avukatının bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. 

GASP SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR ? 

Gasp suçunda görevli mahkeme suçun sevk maddesine göre değişmektedir. Suç; basit yağma olması durumunda yani fail TCK 148 ‘den yargılanması durumunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olacakken, failin nitelikli yağmadan yani TCK 149 ‘dan yargılanması durumunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır. 

İSTANBUL’DA GASP SUÇU DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR 

İstanbul , kalabalık ve çok farklı kesimlerden insanların olduğu bir şehirdir. İstanbul’da işlenen suçlardan biri de gasp suçlarıdır. Gasp suçundan yargılanan faillerin veya bu suçlardan mağdur olan kişilerin süreci gasp davalarına bakan bir avukatla sürdürmesi faydalıdır. Zira gasp suçu uzmanlık gerektiren ve üzerinde dikkatli savunmanın yapılması gereken suçlardandır.