Hapis Cezasının Ertelenmesi

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( TCK M.51 )

Hapis cezasının ertelenmesi, hükümlünün kanunun saydığı koşulların oluşmasıyla cezasının  ertelenmesidir.Erteleme bir af değildir, ve erteleme sadece hapis cezası bakımından öngörülmüştür. Dolayısıyla adli para cezalarının ertelenmesi söz konusu değildir.

Erteleme ile yükümlü denetim süresi içerisinde bir takım yükümlülükleri yerine getirmektedir.

Hapis cezasının ertelenmesi 

Madde 51 : '' 1) İşlediği bir suçtan dolayı 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşının doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişiler bakımından 3 yıldır. Ancak erteleme kararı verilebilmesi için kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına  mahkum edilmemiş olmasına 

b) Suçu işledikten sonra yargılama süresince gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir. 

2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade , suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda,  koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir. 

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. 

(4) Denetim süresi içinde; 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine, 

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, 

c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, 

Mahkemece karar verilebilir .

(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.

 (6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir. 

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. 


Hapis Cezasının Ertelenmesinin Şartları Nelerdir? 


1-) Hükümlü, 2 yıl veya daha az süre ile hapis cezası almış olması gerekir. Bu süre onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişiler bakımından 3 yıldır.

2-)  Kişi daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması gerekir.

3-) Mağdurun ve kamunun uğradığı zararın giderilmesi gerekmektedir.


Denetim Süresinde Yükümlülüklere Aykırı Davranılırsa Ne Olur ?


Hükümlü kasıtlı bir suç işlerse yada hakimin belirlediği yükümlülüklere aykırı hareket ederse, ertelenen cezanın kısmen veya tamamını hükümlü cezaevinde çeker.

Denetim süresini uygun bir şekilde geçmesi halinde ise , ceza infaz edilmiş sayılır.