HASSAS TERAZİ CEZASI KAÇ YIL? UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDA HASSAS TERAZİNİN ÖNEMİ ?

HASSAS TERAZİ CEZASI KAÇ YIL? UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDA HASSAS TERAZİNİN ÖNEMİ ?

Uyuşturucu ticareti suçlarında, mahkemelerin delil araştırması ve değerlendirmesinde dikkate aldığı önemli unsurlardan biri de hassas terazidir. Özellikle kollukça yapılan aramalarda bulunan hassas teraziler , failin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde değerlendirmeye sürüklemektedir. Oysaki hassas terazinin bulunması her zaman uyuşturucu ticareti suçunun işlendiği anlamına gelmez.

Hassas terazi, küçüp yapı ve hacimdeki maddelerin ağrılıklarını hesaplamak için kullanılan bir cihazdır. Hassas teraziler diğer terazilerden farklı olarak 0.01 gram ağırlığı dahi tarttığı için uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir cihazdır. Hal böyle olunca, aramalarda bulunan hassas teraziler , failin uyuşturucu ticareti suçu işlediğine karine oluşturmakta. Halbuki, bulunan her hassas terazi uyuşturucu ticareti yapıldığı anlamı taşımaması gerekmektedir. Bulunan hassas terazinin kullanır vaziyette olup olmadığına , uyuşturucu ticareti yapıldığına dair diğer delillerle desteklenmesi gerekmektedir. Kimi zaman, uyuşturucu madde kullanıcıları  aldıkları uyuşturucu miktarlarının ağırlığını tartmakta, aldığı miktarın doğru olup olmadığını öğrenmek istemektedir. Bu nedenle failin uyuşturucu ticareti ile yargılamak için sadece hassas terazi yeterli olmayacak, uyuşturucu ticaretine ilişkin diğer delillerin de desteklenmesi gerekmektedir. 

Yukarıda açıkladığımız gibi hassas terazi tek başına kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik delil teşkil edemez. Kişinin uyuşturucu ticaretinden yargılanması için başkaca delillere de ihtiyaç vardır. Kişi uyuşturucu ticaretinden yargılanması durumundan TCK madde 188 hükümleri dikkate alınarak ceza tayin edilecektir. Uyuşturucu kullanmadan dolayı yargılanması durumunda ise TCK 191 maddesi dikkate alınarak kişi hakkında ceza tayini edilecektir. 

Olay tutanağı içeriğine göre, sanığın evinde uyuşturucu madde dışında hassas terazinin de ele geçtiği anlaşıldığından, tutanak düzenleyicilerinin tanık olarak dinlenerek, evde ele geçirilen hassas terazinin nerede bulunduğunun sorulması ve Adli Emanet'in 2010/25 sırasında kayıtlı hassas terazi üzerinde uyuşturucu madde bulaşığı bulunup bulunmadığı hususunda inceleme yaptırılarak uzman bir kurum ya da kuruluştan bilirkişi raporu alınıp sonucuna göre hukukî durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması, asaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 19.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2012/22073 – 2013/10382 ) 

02.04.2015 tarihinde meydana gelen olay sonrasında, sanık ...’nun ikametgahında yapılan aramada, 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği, sanık ...’ın ikametgahında yapılan aramada ise 1 adet yemek kaşığı ile 1 adet enjektörün ele geçirildiği, sanıklar tarafından polis memurlarına teslim edilen 1 adet hassas terazi, 1 adet yemek kaşığı ve 1 adet enjektör üzerinde eroin kalıntısı bulunup bulunmadığına ilişkin rapor ekspertiz raporu alınarak, tüm deliller birlikte değerlendirilip sanıkların hukukî durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması, asaya aykırı, sanık ... müdafiinin ve sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 04.02.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2019/6449- 2021/1648 )

MAKALELER

Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar