Koşullu Salıverilme ( Şartlı Tahliye ) Nedir ?

Koşullu Salıverilme ( Şartlı Tahliye ) Nedir ? 

Koşullu salıverilme, ceza verilen mahkumun , cezasının bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçirmesi halinde cezasının kalan kısmını dışarıda denetim halinde çektirilmesi şekliyle uygulanan bir infaz rejimidir. Koşullu salıverilme infaz düzenlenmesi 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Hükümlünün koşullu salıverilmeden yararlanması için şartlar vardır. Bunlar ; 

  • Hükümlünün cezasının kanunda belirtilen süreler boyunca cezaevinde çekmiş olmak,
  • Hükümlünün bu süreleri İyi halli olarak geçirmiş olmak
  • Mahkemenin hükümlünün koşullu salıverilmesine ilişkin bir kararının olması gerekmektedir.

 İyi Halli Olmak Nedir ?

 İyi halli olmak, hükümlünün cezaevinde herhangi bir disiplin suçuna karışmamış olması demektir. Hükümlünün iyi halli olması için koşullu salıverilme süresinin dolması sürecinde iyi halli olması yeterlidir. 

Koşullu Salıverilme için İnfaz Oranları Nelerdir ?  

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da infaz oranları belirtilmiştir. Kanunda , suç tipine göre infaz oranları belirlenmiştir. Kural olarak ; uygulanan infaz oranı 1/2 ‘dir.

 2/3 İnfaz Oranı Uygulanan Suçlar 

 5275 sayılı kanunda istisnai olarak bir takım suçlarda koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak belirtilmiştir. Bu suçlar ; 

a) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,  

b) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, 

c) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, 

d) Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,  

e) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

 f) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

 g) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,  

h) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar ile 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar hakkında koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanır. 

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis , Müebbet Hapis ve Süreli Hapisler de İnfaz Oranı 

a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı,

 b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz, 

 c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı, 

d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz, 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmisekiz yıldır.

 3/4  İnfaz Oranı Uygulanan Suçlar 

  • 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan Cinsel Saldır Suçu
  • 103 üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan
  • 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan
  • 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan
  • Terörle Mücadele Kapsamındaki suçlardan mahkum olan hükümlüler için uygulanan infaz oranı ¾ dür.