UYUŞTURUCU DAVALARINDA GİZLİ SORUŞTURMACI – GİZLİ SORUŞTURMACININ TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ

UYUŞTURUCU DAVALARINDA GİZLİ SORUŞTURMACI – GİZLİ SORUŞTURMACININ TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ

Uyuşturucu ticareti suçu davalarında sıklıkla gördüğümüz durumlardan biri olan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Gizli soruşturmacı görevlendirilen dosyalarda kimi usulü hatalar ve eksiklikler olduğu için elden edilen deliller hukuka aykırı deliller olduğu için bu deliller ceza verilirken hükme esas alınmaması gerekmektedir. 

Gizli soruşturmacını görevlendirilen uyuşturucu davalarında öncelikle bakılması gereken görevlendirilmenin hukuka uygun yapılıp yapılmadığıdır. Zira ; gizli soruşturmacının atanma usulü Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Burada kanununu lafzında da açıkça belirtildiği gibi ‘’ somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve başkaca surette delil elde etme imkanının olmaması’’  gerekmektedir. Burada başkaca surette delil elde etme imkanının olmamasından kasıt ; arama, el koyma gibi koruma tedbirleri ile delil elde ediliyorsa gizli soruşturmacı görevlendirilmeyeceği kastedilmektedir. Yine görevlendirilmenin hakim tarafından yapılması gerekmektedir. Uygulamada birtakım eksiklikler ve yanlışlar yapılarak gizli soruşturmacı atanarak delil elde edilmektedir. Bu hususlar da hukuka aykırı yöntemlerle delil elde edilmesi durumunda itiraz edilmesi gerekmektedir. Çünkü ; hukuka aykırı yöntemlerle delil elde edilmiştir ve bu deliller hükme esas alınmaz. Yine gizli soruşturmacının görevlendirilen dosyalarda ; gizli soruşturmacı şahıslara uyuşturucu madde ticareti yapmaya teşvik etmemeli , delil elde etmek için şahısları kışkırtmamalıdır. Bu hususta gizli soruşturmacının yapmış olduğu hukuka aykırı yöntemlere itiraz edilmelidir. 

GİZLİ SORUŞTURMACININ TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ

Uyuşturucu davalarında , olaya ilişkin tespit tutanağı düzenleyen polisler tanık olarak duruşmada dinlenmektedir. Gizli soruşturmacının görevlendirildiği davalarda da gizli soruşturmacılar tanık olarak dinlenebilmektedir. Burada hakim, savcı, sanık ve müdafileri gizli soruşturmacıya soru sorabilmektedir. Ancak gizli soruşturmacıların tanık olarak dinlenmesi diğer dosyalarda farklı olarak dinlenmektedir. Zira buna ilişkin Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 139 maddesinin 3 fıkrasında düzenlenmektedir. Burada gizli soruşturmacının ses ve görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenir. Gizli soruşturmacı görevlendirilen davalarda özellikle üzerinde durulması gereken konu hukuka uygun görevlendirilmenin olup olmadığı ve yapılan işlemlerin hukuka uygun olup olmadığıdır. Zira buna ilişkin yargıtay dairelerin ve yargıtay genel kurul kararları vardır. Uyuşturucu davaları teknik ve savunmanın önemli olduğu davalardan olduğundan bu konuda uzman uyuşturucu davalarına bakan avukatlarla sürecin sürdürülmesi faydalıdır.