Uyuşturucu Ticareti Suçu Günlük Kullanım Miktarı

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDA GÜNLÜK KULLANIM MİKTARİ VE SAİR DİĞER DELİLLER

Uyuşturucu ticareti suçu, ülkemizde sıklıkla işlenen bir suçtur. Ceza miktarının fazla olması, infaz düzenlenmesinden dolayı failin cezanın hemen hemen tamamının infaz etmesi nedeniyle soruşturma aşamasında  tutuklanması çok yüksek olan dosyalardandır. Cezaevlerinde tutuklu bulunan kişilerin çoğunlukla uyuşturucu ticaretinden yargılandıkları göz önüne alındığında da son derece ciddi dosyalar olduğu aşikardır. Çoğu zaman uygulamada, uyuşturucu kullanma veya uyuşturucu bulundurma suçundan yargılanması gereken kişiler uyuşturucu ticareti suçundan yargılanıp uzun süre tutuklu kalabilmektedir. O yüzden uyuşturucu ticareti suçu söz konusu olduğunda birçok açıdan bakmak gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi failin uyuşturucu maddeyi bulundurma amacının ne olduğudur.  Bu açıdan uyuşturucu miktarı da önemlidir.

Yargıtay’ın failin uyuşturucu maddeyi kullanma mı yoksa ticaret amacıyla bulundurduğuna göre bir takım kriterler ile değerlendirmiştir. Fail, uyuşturucu maddeyi satış amacıyla bulundurması, amacının ticaret olduğunu göstermektedir. Buna karşın fail, uyuşturucu maddeyi kullanma amacıyla bulundurduğunu söylese bile uyuşturucu miktarı, uyuşturucu maddelerinin yakalandığı yerde terazinin olması ve uyuşturucu maddelerin paketlenmiş halde bulunması, uyuşturucu maddelerin fişek diye tabir edilen şekilde sarılması, uyuşturucu maddelerin eğlence yerleri, bar gibi yerlerde yakalanması gibi kriterler failin isnat edilen uyuşturucu ticareti suçlamasını kabul etmese dahi bu kriterler uyuşturucu ticareti yapıldığına karine teşkil etmektedir.

Uyuşturucu ticareti suçunda , uyuşturucu maddenin miktarı önemlidir. Fail , elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri kullanma amacıyla himaye edebilir. Tabi burada başkaca yan deliller de uyuşturucu madde ticareti yapıldığını göstermemesi gerekmektedir. Fail , uyuşturucu maddelerini kullanma amacıyla elinde bulunduruyorsa burada miktarına bakılması gerekmektedir. Miktar, uyuşturucu maddenin niteliğine göre değişmektedir. Örneğin; Yargıtay toz esrarın günlük kullanım miktarını gün de 3 kez 1 veya 1,5 gram şeklinde belirtmektedir.  Burada uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin başkaca delil olmaması durumunda , Yargıtay; yıllık 400-500 gram üzeri toz esrarın kullanım amacı dışında ticaret amacıyla bulundurduğu benimsemiştir.