CİNSEL SUÇLARA BAKAN AVUKATLAR – CİNSEL SUÇLAR

CİNSEL SUÇLARA BAKAN AVUKATLAR – CİNSEL SUÇLAR 

Cinsel suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesi cinsel saldırı, 103. Maddesi çocukların cinsel istismarı , 104. Maddesi Reşit olmayanla cinsel ilişki ve 105. Maddesi cinsel taciz suçlarını kapsamaktadır. Cinsel suçlara bakan avukatlar, cinsel suçlar da mağdur vekilliği veya sanık müdafiliği yapmaktadır. Mağdur vekilliği veya sanık müdafiliği yapılsa da bu dosyalar teknik , savunmanın önemli olduğu ve titiz bir çalışma ile dosyaların takibi gerekmektedir. Cinsel suçlarda mağdur vekilliği yapılırken , mağdur çocuk ise ifade aşamasında Çocuk İzleme Merkezlerinde ifadesinin alınmasına, mahkeme aşamasında mağdurun çocuk olmasından dolayı ifadenin pedagog eşliğinde alınmasına ve gerekli koşulların sağlanmasına , ifadelerin eksiksiz verilmesine ve çocuğun en az zararla sürecin atlatılmasına pedagog, hakim ve avukat olarak dikkat edilmesi gerekmektedir. Cinsel suçlarda şüpheli veya sanık müdafiliği yapıldığında ise , dosyanın tamamı dikkate alınmalı , dosyadaki ifadelerin çelişkili olup olmamasına, husumet olup olmaması gibi hususların dikkate alınarak savunma yapılması gerekmektedir.

 CİNSEL SUÇLARDA CEZA MİKTARI NE KADAR ? 

Cinsel suçlarda ceza miktarı, sevk maddesine göre değişiklik göstermekle birlikte; ağırlaştırıcı nedenler ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasıyla da ceza miktarı yüksek çıkabilmektedir. Cinsel suçlar , hem ceza miktarının yüksek olması hem de infaz koşullarının yüksek olması nedeniyle savunma yapılırken dikkat edilmesi gereken dosyalardır. 

CİNSEL SUÇLARDA GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR? 

Cinsel suçlar da görevli mahkeme , sevk maddesine göre Asliye Ceza Mahkemeleri ve  Ağır Ceza Mahkemesidir. Örneğin; Türk Ceza Kanunu’nun 103.maddesi olan çocukların cinsel istismarı suçundan görevli mahkeme Ağır ceza mahkemesi iken, Türk Ceza Kanunu’nun 104. Maddesi olan Reşit olmayanla cinsel ilişki ve 105. Maddesi olan cinsel taciz suçlarında görevli mahkeme Asliye ceza mahkemeleridir.

CİNSEL SUÇLAR AVUKATI İSTANBUL ? CİNSEL SUÇLARA BAKAN AVUKATLAR İSTANBUL ?

Ceza Muhakemeleri Kanunu’muza göre genel yetkili yer mahkemesi olayın işlendiği yer mahkemesidir. Bu bakımdan İstanbul’da işlenen suçlarda yetkili mahkeme, yani dosyanın görüleceği mahkeme o yer Asliye Ceza Mahkemesi ya da Ağır Ceza Mahkemesidir. Örneğin; Bakırköy’de işlenen bir suçta yetkili mahkeme Bakırköy Asliye Ceza Mahkemeleri ya da Ağır Ceza Mahkemeleridir. Ya da Şişli de işlenen bir suçta yetkili mahkeme İstanbul ( Çağlayan ) Asliye Ceza Mahkemeleri veya Ağır Ceza Mahkemeleridir. Ağır Ceza Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise en yakın ağır ceza mahkemesi nerede ise o yer yetkilidir. Örneğin; Büyükçekmece de işlenen bir suçta yetkili mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleri, Büyükçekmece de Ağır Ceza Mahkemesi olmadığından yetkili yer Bakırköy Ağır Ceza Mahkemeleri yetkili olacaktır. Bu sebeple İstanbul’da işlenen cinsel suçlar davalarında İstanbul’da bu dosyalara bakan avukatlar ile dosyanın takibini yapmak yararlı olacaktır. Gerek mağdur vekilliği yaparken gerekse de sanık müdafiliği yaparken İstanbul’da cinsel suçlara bakan avukatlar ile dosyanın takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle mağdur çocuk vekilliği yapılması durumunda, çocuğun ruhsal durumu ve kendini iyi ifade edebilmesi için yardımcı olmak , çocuğun duruşmada korkmaması için gerekli hukuki ve psiklojik desteğin verilmesi gerekmektedir. Keza; şüpheli veya sanık müdafiliği yapılırken de dosyanın çok titiz ve dikkatli okunması ve üzerinde durulması gerekmektedir. 

CİNSEL SUÇLAR AVUKATLIK ÜCRETİ  

Cinsel suçlar davalarında avukatlık ücreti, avukat ile müvekkil arasında belirlenecek bir rakam üzerinden anlaşılarak belirlenir. Ancak bu rakam , her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan avukatlık asgari ücret tavsiyesinin altından olmaması gerekir. Cinsel suçlar davasında avukatlık ücreti konusunda net bir rakam verilmemekle birlikte; avukat takip edilen davanın durumuna , kişinin tutuklu olup olmamasına gibi hususları düşünerek bir ücret takdir eder.