Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 231. maddesinde düzenlenmiştir.

Devamını Okuyun
Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 125-131 maddeleri arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Devamını Okuyun
Cinsel Saldırı Suçu ( Madde 102) ve Cinsel Taciz Suçu( Madde 105)

Cinsel Saldırı Suçu ( Madde 102) ve Cinsel Taciz Suçu( Madde 105)

Cinsel saldırı suçu diğer bir ismiyle tecavüz suçu Türk Ceza Kanunu'nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Devamını Okuyun
Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası verilir

Devamını Okuyun
Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu madde kullanma suçu, kişinin kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu maddeyi bulundurmasıdır. Kişi bu kişisel kullanımı aşan şekilde davranırsa örneğin; bir başkasına satarsa uyuşturucu madde satıcılığı suçunu oluşturmaktadır.

Devamını Okuyun
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi , 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Devamını Okuyun
Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu

Kasten öldürme ; bir kişi , bilerek ve isteyerek hukuka aykırı olarak yaşamına son verilmesidir. Kasten öldürme suçunda en temel hak olan yaşam hakkı korunmaktadır.

Devamını Okuyun
Çocukların Cinsel İstismarı ( Madde 103) ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ( Madde 104)

Çocukların Cinsel İstismarı ( Madde 103) ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ( Madde 104)

Çocukların cinsel istismarı suçu TCK 'nın Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığında madde 103'de düzenlenmiştir.

Devamını Okuyun
Yağma Suçu

Yağma Suçu

ağma suçuna halk arasında gasp suçu da denilmektedir. İkisi arasında bir fark yoktur.

Devamını Okuyun
Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

Sosyal medya yoluyla cinsel taciz nedir? Cinsel taciz nedir?

Devamını Okuyun
Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir ?Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası Nedir ?

Devamını Okuyun
İnsan Ticareti Suçu

İnsan Ticareti Suçu

İnsan Ticareti Suçunun Cezası Nedir ?İnsan Ticareti Suçu Nedir ?

Devamını Okuyun