CEZA AVUKATI - AĞIR CEZA AVUKATI - İSTANBUL

CEZA AVUKATI – AĞIR CEZA AVUKATI

Türk yargı sistemimizde bir avukat her türlü davaya bakmaya yetkilidir. Ancak bazı avukatlar sadece bir alanda uzmanlaşarak bir yolda ilerlemektedir. Ceza avukatı da bu anlamda sadece ceza hukukunun konusuna giren davalara bakan avukatlara verilen addır. Bu anlamda toplumda ceza avukatı ve ağır ceza avukatı olarak adlandırılan iki isim ortaya çıkmıştır. Elbette; bir avukat her türlü davaya bakabilir. Ancak; ceza avukatı veya ağır ceza avukatı sadece ceza hukukunun konusuna giren davalara baktıkları ve dolayısıyla benzer mahiyette çok konu gördükleri için haliyle uzman olduğu konu hakkında daha faydalı olacaktır. Bir ceza avukatı veya ağır ceza avukatı aldığı dosya ile müvekkilinin lehine olacak en iyi yolları, stratejiyi izleyerek onun en iyi şekilde temsil etmelidir.

Ceza davalarında gerek Ceza Muhakemeleri Kanunu'nu iyi bilmek gerekse değişen kanun maddeleri takip etmek gerekmektedir. Usul bir yargılamanın en önemli unsurudur. Zira; hukukta ''usul esastan önce gelir.'' prensibi söz konusu olup; bir durumda gerçekten de son derece önemlidir. Zira; dava dosyalarında usule aykırı delil bulundurulması hüküm verilince dikkate alınır. Ve usule aykırı delil de hükme esas alınamaz. CMK 'nın 206 maddesinin 2 . fıkrasının a bendinde '' Delil kanuna aykırı şekilde elde edilmişse '' reddolunur. Yine 217.maddenin 2. fıkrası '' Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. Ve 230. maddenin 1. fıkrasının a bendi '' Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi. '' şekilde bulunan maddeler açıkca usulün önemine ve hukuka uygun elde edilen delillerin önemine dikkat etmektedir. Bu unsurlar yerel mahkemenin gözünden kaçsa dahi mutlaka üst mahkemece ( istinaf ve yargıtay) aşamasında dikkate alınır. İşte bu konuda uzmanlaşan avukat zamanla bu dosyalarda tecrübe edinerek gerek usul yönünden gerekse de esas yönünden müvekkilini en iyi şekilde savunur. Bu başarılarla toplumda '' Ünlü ceza avukatı'' veya '' En iyi ceza avukatı'' '' Ağır ceza avukatı'' gibi ünvanlar alabiliyor. 

CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR ? 

Ceza hukuku, devletin yasalarla koyduğu suçları ve bunlara uygulanacak yaptırımları konu alan bir kamu hukuku dalıdır. Bu anlamda başta anayasa, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer mevzuatlar ceza hukukunun kaynaklarını oluşturmaktadır. Ceza avukatı bu anlamda bu mevzuatları inceleyerek müvekkili lehine olan noktaları tespit eder. 

Ceza avukatı, soruşturma aşamasında müvekkilin gerek kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde; gerekse sulh ceza hakimliğinde alınan sorgusunda müvekkilinin yanında bulunarak bu aşamada ona yardımcı olur. Yine ceza avukatı, kovuşturma aşamasına geçilmesi halinde mahkeme aşamalarında müvekkilinin haklarını en doğru şekilde savunarak bu süreçte yardımcı olur. 

Ceza avukatı; başta Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümler kısmında sıralanan suçlar ve bunun sonucunda Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, kolluk,savcılık ve hakimlik aşamasında olan işlemlere bakar.

Bu anlamda ; 

Cinsel Saldırı Suçu 

Cinsel Taciz Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurmak Suçu

Hakaret Suçu 

Dolandırıcılık Suçu

Kasten Öldürme Suçu 

Yağma Suçu

Fuhuş Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

İnsan Ticareti Suçu

Kasten Yaralama Suçu

Organ veya Doku Ticareti Suçu

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

Tehdit Suçu

gibi birçok suçu , bir çok davayı takip eder.

CEZA AVUKATI İSTANBUL’DA ARIYORUM ? 

İstanbul Barosu, Türkiye'nin ve hatta dünyanın en kalabalık barolarından biridir. Ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Tabi avukat sayısı ile birlikte nüfusta artmaktadır. Avukatlar çoğunlukla İstanbul'da çalışmalarına rağmen elbette diğer illerimizde de birçok avukat bulunmaktadır. İstanbul'da yargılanan ve dosyası olan kişi tabi '' İstanbul'da ceza avukatı arıyorum'' diyerek dosyasını bulunduğu şehirdeki avukata vermek istemektedir. 

Avukat, bağlı bulunduğu baro dışındaki illerde de elbette dava dosyası alabilir ve takibini sağlayabilir. Buna ilişkin bir engel yoktur. Tabi en pratiği davanın görüldüğü yerdeki ceza avukatı ile dosyanın takibinin sağlanması hem daha pratik hem de ulaşabilirlik daha mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız '' iyi bir ceza avukatı'' aramak maksadıyla kendi illerinde avukat arayabiliyor. 

CEZA AVUKATI İLE ÇALIŞMAK NEDEN ÖNEMLİDİR ? 

Bir suç ihbarını alan veya suç işlendiği fark eden kolluk veya savcılık ; savcılığın kolluğa verdiği emirlerle derhal işlemlere başlar. Savcılık elde edilen deliller, şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri ve diğer delillerle birlikte suç işlediği kanısına varırsa kişi hakkında iddianame düzenler. Mahkemenin, savcının düzenlediği iddianameyi kabul etmesi ile artık kovuşturma aşamasına yani mahkeme aşamasına geçilir. Bu aşamada şüphelinin ya da mağdurun kollukta veya savcılıkta ifadesi alınır. Savcılık makamı bu aşamada şüpheliyi serbest bırakabilir, adli kontrolle serbest bırakabilir , tutuklamaya sevk edebilir. Ya da takipsizlik veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebilir. Eğer kişi adli kontrol ya da tutuklama sevk için hakimliğe çıkarılırsa sorgu hakimi burada yine şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağı hakkında karar verir. Daha sonraki aşamada iddianame kabul edilirse mahkeme aşamasına geçilir. 

İşte bu aşamaların tümünde ceza avukatı dosyayı öncelikle inceler, müvekkiliyle görüşüp karşılıklı bir yol izlenir ve en iyi yolu seçip müvekkili lehine karar almaya çalışır. Yine Türk Ceza Kanunu'nda sayılan suç tipleri ve usule ilişkin olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nu inceleyerek dosyaya müdahale edebilir. Zira her suç tipi birbirinden farklı olup buna ilişkin usuli işlemlerde farklı olabilir. Örneğin; uyuşturucu dosyalarında usulüne uygun arama veya el koyma kararı olmadan suç unsuru elde edilmişse hukuka aykırı bir delil olup hükme esas alınamaz ve kişiye ceza verilmez .Zira buna ilişkin Yargıtay kararları da mevcuttur. Ceza avukatı dosya da bu noktaları tespit edip ileri sürmelidir. Yine örneğin; hırsızlık suçunda suç unsurunun miktarının az olması halinde kişiye ceza verilemeyeceği gibi cezada da indirim sebebidir. İşte bu noktaları ceza avukatı dosya da bulup yargılamanın her aşamasında ileri sürmelidir. Bu anlamda iyi bir ceza avukatı ile bu sürecin sürdürülmesi gerekmektedir. 

CEZA AVUKATI  İLE ÇALIŞMAK GEREKLİ MİDİR? 

Ceza davaları kişinin özgürlüğe direk etki ettiği için mutlaka ceza avukatı ile çalışmak gerekmektedir. Çünkü; ceza avukatı hem usul ve esasa hakim olarak kişinin savunmasını daha iyi yapmış olur hem de kişinin bu süreçte en büyük destekçisidir. Yukarıda da bahsettiğim üzere yargılama bütünüyle şekil ve esasa dayandığı için iyi bir ceza avukatı ile sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Bir dosyanın avukatla takip edilip edilmesi son derece önemli bir unsurdur. Hem yargılama mercii karar verirken daha dikkatli karar verir hem de şüpheli/sanık/mağdur/katılan için daha isabetli, sağlıklı ve doğru bir karar çıkma ihtimali yüksektir. 

CEZA DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR – İSTANBUL CEZA AVUKATI – İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI 

Ceza davaları , konusu suç teşkil eden olayları ve gerek Türk Ceza Kanunu’nda ve gerekse ilgili kanunlarda belirtilen suçları oluşturan davalardır. Ceza davaları , suç konusu oluşturan olayları konu aldığı için bu anlamda başta Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve diğer ilgili kanunları bilmekte fayda vardır. Ceza davaları , hem bireyi ilgilendiren hem de toplumun tamamını ilgilendiren önemli davalardır. Ceza davaları , insanlığın çok eski zamanlarında beri var olmuş,  toplumların, devletlerin hukuk düzeni içerisinde önemli bir yer tutmuştur. Bu anlamda ceza davaları ve ceza hukuku toplum düzenini sağlamakta, toplumda adalet düzeninin oluşmasında önemlidir. Ceza davaları , her toplum ve devletler için önemli bir konudur. Bu anlamda kimi devletler bu konuyu yazılı yasalarla düzenlemişken kimi devletlerde sözlü yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde de ceza davaları yazılı yasalarla düzenlenmiştir. Bu anlamda suçların tanımı, suçun cezasını belirlerken başta Türk Ceza Kanunu düzenlenmiştir. Yine yargılamada usul işlemlerinin nasıl olmasını gerektirdiği belirlemek içinde Ceza Muhakemeleri Kanunu düzenlenmiştir. Bu anlamda herhangi bir ceza davası incelenirken başta ilgili kanunlar ve yerleşik yargıtay kararları incelenmesi gerekmektedir. 

CEZA DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR NE YAPAR ? 

Ceza davalarına bakan avukatlar , ceza avukatları, ceza hukukunun konusu oluşturan suçlara bakan avukatlardır. Ceza davaları , kişinin özgürlüğüne etki eden davalar olduğu için, bu süreçlerin ceza davalarına bakan avukatlar ile sürdürülmesi gerekmektedir. Zira ceza davaları, teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinde kişilerin bu süreçte mutlaka hukuki destek alması gerekmektedir. Elbette belirli şartlar dışında her kişi kendi davasını takip edebilir. Ancak ceza davalarında , kişilerin tek başına yapacakları savunmalar eksik kalacağı için yeterince savunma yapılmayacaktır. Bu  anlamda ceza davasına bakan avukat , bilgi ,tecrübe ve kabiliyeti ile etkili bir savunma yaparak müvekkiline en iyi hukuki desteği sağlamaktadır. Bu anlamda avukat, gerek şüpheli için gerekse mağdur kişiler için soruşturma aşamasında başlamak üzere kişilerin yanında bulunması gerekmektedir. 

Bir ceza davasında , savunma soruşturma dan itibaren başlar. Soruşturma evresi , suç şüphesinin öğrenilmesinden kovuşturma aşamasına kadarki süreci kapsar. Bu anlamda kişinin karakol aşamasından , savcılık aşaması ve sulh ceza aşamasına kadarki süreçte bir hukuki destek alması gerekmektedir. Soruşturma aşamasında avukatın önemi son derece önemlidir. Nitekim ceza davalarının en önemli parçalarından biri ifade aşamasındır. Kişinin vereceği ilk ifadeler yargılamada değerlendirme yapılırken dikkate alınan en önemli unsurdur. Bu anlamda ceza davalarına bakan avukat, bu aşamada müvekkilin  karakol aşamasında ifade verirken en iyi şekilde hukuki desteğini sağlamaktadır. Avukat bu anlamda , müvekkilin ifadesi alınmadan önce dosyayı inceler, müvekkilin lehine ve aleyhine olan hususları tespit eder. Dosyayı inceledikten sonra bilgi ve tecrübesi ile müvekkiline hukuki desteği sağlar. Bu anlamda müvekkile susma hakkı olmak üzere aleyhine delil sunmaya zorlanamayacağını bilgilendirir. Müvekkilin ifade vermeden önce, dosyada önemli huşuları kendisine belirtir. Müvekkilin ifadesinin etkili olması için ona hukuki destekte bulunur. Bu aşamada dosyada aleyhe hususlar bulunması durumunda bunu beyanı ile ifadede de belirtir. Bu aşamada avukatın yapacağı savunma ceza davası için önemlidir. Zira; bir ceza dosyasından örneğin; arama kararlarının hukuka aykırı olması durumunda bu hususun avukatın mutlaka belirtmesi gerekmektedir. Yine soruşturma aşamasında ceza avukatının etkin rolü son derece önemlidir. Müvekkil hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma durumu varsa bu hususun müvekkile belirtilmesi gerekmektedir. Zira kimi suçlarda soruşturma aşamasında uygulanacak etkin pişmanlık indirimleri ile kovuşturma aşamasından uygulanacak etkin pişmanlık indirimleri farklıdır. Bu anlamda şahıs alacağı ceza miktarını düşünerek soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyebilir. Yine bu süreçte ceza davalarına bakan avukat, müvekkilin lehine olacak delillerin toplanması için talepte bulunarak müvekkil için etkili bir savunma yapar. Ceza avukatı, soruşturma aşamasında gerek görmesi halinde yazılı bir savunma ile müvekkil hakkından en yararlı kararın çıkması için talepte bulunur. Kimi davalarda , soruşturma aşamasında etkili bir savunma yapılarak dosya kovuşturma aşamasına geçilmeden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek , müvekkil için en yararlı karar çıkmış olur. 

Ceza davalarına bakan avukat, soruşturma aşamasında etkin rolünü kovuşturma aşamasında da gösterir. Kovuşturma aşaması, iddianamenin kabulü ile kararın kesinleşmesine kadarki sürece verilen addır . Soruşturmanın bitip, kovuşturmaya geçilen evredir. Burada ceza avukatı, mahkeme aşamasında müvekkilin etkili bir savunma yapabilmesi için gerekli hukuki desteği sağlar. Bu anlamda yapacağı yazılı savunma ile gerekse de duruşma sırasından yapacağı sözlü savunma ile müvekkil için en yararlı kararın çıkması için mücadele eder. Mahkeme kararını verdiğinde  aleyhe bir karar çıkması durumunda gerekli kanun yollarına başvurarak, müvekkil için doğru kararın çıkmasını sağlar. Yine mahkeme aşamasında, eksik hususların bulunması durumunda, eksik delillerin bulunması durumunda mahkemeden talep ederek müvekkilin savunmasını en doğru şekilde yapar. Görüldüğü üzere gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma aşamasında hatta infaz aşamasında dahil bir ceza avukatının hukuki desteğinden faydalanmak son derece önemlidir. 

CEZA DAVALARINDA AVUKAT VEKALET OLMADAN DOSYAYI TAKİP EDEBİLİR Mİ ?  

Ceza davalarında , avukat vekaletname olmaksızın soruşturma ve kovuşturma aşamasında dosyayı inceleyebilir, müvekkili ile soruşturma aşamasında karakol ve savcılıkta ifadesine katılabilir, sulh ceza hakimliğinde sorgusuna katılabilir. Yine kovuşturma aşamasında mahkemede sorgusuna katılabilir. Ancak; uygulamada mahkeme vekaletsiz katılınan ilk duruşmadan sonra avukattan vekalet sunmasını talep etmektedir. Avukatın vekaletname ile dosyayı takip etmesi daha faydalıdır. Zira; avukat vekaletname ile uyapta ekli olarak dosyayı takip edebilecek, dosyaya giren evrakları daha rahat görebilecek ve kanun yollarına daha rahat başvurabilecektir. Yine avukat vekaletname ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında dosyanın bir suretini örnek olarak alabilecektir. 

CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER ? 

Ceza davaları; esas itibari ile kanuni mercilerin suçun öğrenilmesi ile yani soruşturma aşamasının başlamasıyla başlar; hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreçtir. Bu anlamda bu süreç kimi zaman kısa sürerken çoğunlukla uzun bir sürece yayılabilmektedir. Özellikle soruşturma aşamasında dahi birçok delilin henüz toplanmamış olması, müşteki , şüpheli, bilgi sahibine başvurulacak kişilere ulaşılamamış olunması, özellikle bazı dosyalarda Adli Tıp Kurumu’nda rapor tanzim edilmesi gerektiğinde bu raporların geç gelmesi nitekim uyuşturucu dosyalarında Adli tıptan gelecek raporların geç gelmesi kovuşturma aşamasına geçilmesini uzatmaktadır, yine bir takım eksikliklerin tamamlanmasının beklenilmesi soruşturma aşamasını uzatabilmektedir. Bu aşamada savcı, hakim , avukat , kolluk görevlileri ve vatandaşlara da önemli görevler düşmektedir. Bu süreçlerin hızlı olması herkesin işini yapması ile mümkün olabilmektedir. Soruşturma aşamasını bitmesi ile mahkeme aşamasına geçilecektir. Burada mahkemelerin adil yargılanma hakkı gereği dosyaların en doğru ve hızlı şekilde karara çıkarmaları gerekmektedir.  Dosyadaki tüm deliller toplandıktan sonra mahkeme karar vermektedir. Bu süreçler kimi zaman uzun yargılamalara sebep vermektedir. Mahkemenin karar vermesi ile hüküm kesinleşmiyor , bu kararlara karşı aleyhe karar verildiğini düşünen taraflar kanun yollarına başvurmaktadır. Kanun yollarında dosyalar maalesef iş yükünden dolayı uzun süre bekleyebilmektedir. İstinaf ve yargıtay sürecinden sonra kararlar artık kesinleşmiş olacak ve infaz aşamasına geçilecektir. Yargılamaların en kısa sürede bitmesi adil yargılamaların önemli şartlarından biridir. Bu konuda yargılamanın tüm unsurları etkili bir şekilde çalışması gerekmektedir. 

CEZA DAVALARINDA DİLEKÇE ÖNEMLİ MİDİR ? 

Ceza davaları kimi zaman bir ihbarla, kimi zaman bir suçüstü ile , kimi zaman bir ifade ile kimi zaman da bir suç duyurusu ile başlar . Bu aşamalarda olaya ilişkin kişiler dinlenir, deliller toplanır ve savcı veya hakim bunun üzerine kararlar verir. Ceza davalarında  soruşturma aşaması da dahil mahkeme aşamasında savunma amacıyla bir dilekçe yazmak faydalıdır. Yazılacak bu dilekçelerle hem daha iyi savunma yapılacak hem de talepler daha iyi ifade edilmiş olacaktır. Elbette kollukta, savcılıkta veya mahkeme huzurunda verilen ifadeler de etkilidir. Ancak ; bu ifadeler kimi zaman eksik kalabilmektedir. Avukat vasıtasıyla takip edilen davalarda da avukat vereceği savunma dilekçesi ile hakimin bakış açısını değiştirebilir, hukuki olarak müvekkiline daha etkili savunma yapabilir. Ceza davalarında savunma dilekçeleri son derece  önemlidir. Bu açıdan soruşturma ve kovuşturma aşamasında savunma dilekçesi sunmak faydalıdır. 

İSTANBUL CEZA AVUKATI – İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI ? 

İstanbul, suç sayısının ve suç oranın yüksek olduğu şehirlerden biridir. Ceza davalarının en yüksek olduğu şehirlerden biridir. İstanbul’da gerçekleşen olaylarda yetkili mahkeme İstanbul mahkemeleridir. Dolayısıyla insanlar, İstanbul’da bir ceza davaları olduğunda İstanbul’daki ceza avukatlarını aramaktadır. Başka illerdeki avukatların İstanbul’daki davalarına bakmasında bir engel yoktur. Ancak her zaman dosyanın bulunduğu şehirdeki bir avukatla dosyanın takip edilmesi hem daha faydalı hem de daha kolaydır. İstanbul ceza avukatları ; ceza davaların konusuna giren davaları takip etmektedir. Ceza davalarının takip konusunda bir ceza avukatı ile sürecin takip edilmesi son derece faydalıdır. Bizim hukuk sistemimizde bir avukat her davayı takip edebilmektedir. Avukatlıkta uzmanlık zorunluluğu olmadığı için her avukat her davayı takip edebilir. Ancak; ceza davalarını daha çok takip eden ve bakan avukatlara bu yönde ceza avukatı veya ağır ceza avukatı tabiri kullanılmaktadır.